Tagarchief: In de school

Les in kunst: het (cyclische) creatieve proces

De kunstlessen op onze school worden verzorgd door fotograaf/kunstenaar Hiske de Boer.

Deze week hebben de kinderen van de bovenbouwklas kennis gemaakt met het (cyclische) creatieve proces. Dat is een andere manier van werken dan ze tot nu toe gewend zijn. Het (cyclische) creatieve proces is een soort stappenplan om door middel van onderzoek, experimenteren en fouten maken tot nieuwe ideeën te komen.

(cyclische) creatieve proces.

Ze hebben een oefenopdracht gedaan, waarbij het voor de kinderen duidelijk werd wat er precies mee bedoeld werd. De opdracht was: ‘Wat kun je met een baksteen doen?’ Iedereen pakte pen en papier en schreef 1 ding op. Toen alle briefjes op tafel lagen, was het opvallend dat bijna iedereen gekozen had voor iets dat met bouwen te maken had. Natuurlijk een juist antwoord, maar ook een universeel antwoord. Om duidelijk te maken hoe je de hersenen kan stimuleren om creatief te denken, moesten de kinderen vervolgens 3 nieuwe dingen opschrijven die je met een baksteen kon doen. Het antwoord bouwen mocht er niet bij staan. Dat bleek een stuk moeilijker, maar de hersenen kwamen los en er ontstonden heel bijzondere ideeën over wat je met een baksteen kon doen! Nieuwe oplossingen, nieuwe ideeën, heel creatief dus!

Om het (cyclische) creatieve proces nog duidelijker te maken heeft Hiske de kinderen meegenomen in haar eigen manier van werken, met als voorbeeld haar project Digitaal hart. Via foto’s heeft ze het ontstaansproces geduid. Digitaal hart is een installatie die in juli 2018 geëxposeerd is in galerie ‘Beeldend gesproken’ te Amsterdam.  Ze heeft de kinderen laten zien hoe ze onderzoek doet, hoe ze experimenteert en hoe ze al haar bevindingen en ideeën in een dummyboek (boek met lege bladzijden) bewaard.

Naar aanleiding hiervan hebben alle kinderen een eigen dummyboek gekregen, waarin ze mogen gaan werken. De volgende kunstles gaan ze dan ook starten met een onderwerp, waar vanuit ieder kind zijn eigen creatieve proces gaat doorlopen. Doordat ieder kind in de klas zijn eigen interesses en manier van leren heeft, wordt dit een individueel proces.

Als afsluiting van de kunstles, hebben de kinderen een laatste oefenopdracht gedaan om hun hoofd ‘aan’ te zetten. De kinderen mochten alledaagse materialen uit twee bakken zoeken (knijpers, cd’s, bestek enzovoort). De opdracht was om hier een gezicht of een dier mee te maken. Nadat de kinderen dit gedaan hadden, werd de opdracht nog een paar keer herhaald. Het materiaal mocht echter niet verwisseld worden! Het was ontzettend leuk om te zien hoe de kinderen, na het eerste portret/dier, ‘aan’ gingen om meerdere opties te verzinnen met hetzelfde materiaal. Ze gingen de materialen op een andere manier bekijken en zochten naar creatieve oplossingen. Erg leuk!

Hiske heeft fotografische vormgeving aan de kunstacademie gestudeerd en studeerde af aan de Nederlandse Academie voor Beeldcreatie te Amsterdam. Daarnaast is Hiske kynologisch gedragstherapeut, docent en trainer van blindengeleide- en hulphonden. Haar website: https://www.hiskedeboer.nl/.

Worden wat je wil.

Wat is dat nou! Klopt het echt dat de juffen een andere baan hebben? Juf Daphne ziet er uit als een professionele schoonmaakster. Juf Sylvia als een bouwopzichter. Of zijn ze verkleed voor het project ‘Worden wat je wil’, het nieuwe thema van de Kinderboekenweek van dit jaar. Van het lachwekkende toneelstukje werden we niet echt wijzer!

Klop het echt dat de juffen een andere baan hebben?

“Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent in rekenen of juist in tekenen, vier jaar oud bent of al tien jaar, ieder kind kan worden waar het van droomt. Beroepen als astronaut, dokter of kok… kinderen spelen vaak na wat ze willen worden. Of ze worden geïnspireerd door hun idolen of helden: een bekende zangeres, voetballer of YouTuber. Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om over beroepen na te denken of te fantaseren. Tijdens de Kinderboekenweek 2021 kun je alles worden wat je wil en alvast dromen over later!”

Dit thema is schoolbreed. In de middenbouw en bovenbouw gaan we los van de beroepen nog een stapje verder: we kijken tijdens dit thema ook naar identiteitsontwikkeling. Reflectie op eigen gevoelens en gedachten. Wie ben je en wie zou je willen zijn. Waar liggen je interesses.

Tijdens dit thema worden er natuurlijk ook gastlessen gegeven. Als eerste door een fotograaf, Nathalie Mandemaker. Andere beroepen, zoals bijvoorbeeld de politie en brandweer volgen nog. In de bovenbouw is er ook een beroepsoriëntatie gedaan. We gaan nog veel meer leuke en interessante dingen doen, zoals bij de officiële opening van de Kinderboekenweek op school op 6 oktober. Wordt vervolgd!

Alternatief voor Boomfeestdag in Zeewolde

“Boomfeestdag krijgt voor de basisscholen in Zeewolde een alternatief.”

“Daarom heeft de Gemeente Zeewolde de basisscholen gevraagd om een voorstel te doen om schoolpleinen groener te maken, dus minder bestrating en meer planten, struiken of bomen. Een aantal basisscholen gaf gehoor aan de vraag van de gemeente.”

Ook de Omniumschool op de Kortsteel maakt gebruik van het mooie initiatief van de gemeente, om een eigen wens in vervulling te laten gaan.

“De Omniumschool kreeg deze week hout om een moestuinbak te maken, waar later tomaten en aardbeien in kunnen worden gezet. Het zaaigoed regelt de school zelf.”

Op de school is deze week het tuincentrumproject gestart voor de onderbouw en middenbouw. De kinderen zijn binnen al begonnen met zaaien. De moestuin sluit daar mooi op aan. De bovenbouw verdiept zich in groene fabrieken.

Eerder dit jaar is de Omniumschool samen met Landschapsbeheer Flevoland aan de slag gegaan met het speelplein van de school, vanuit het project ‘De groene leerling’. Er is een wilgenhut gebouwd op het speelplein. Daarnaast zijn er vele fruitstruiken, appelbomen, perenbomen en extra vlinderstruiken geplant. De onderbouw heeft bloemen gezaaid.

Lees bij Regio online het volledige artikel over het initiatief van de gemeente.

Hoe ga jij naar school?

De Omniumschool doet ook dit jaar weer mee aan het project ‘Hoe ga jij naar school?’ van de gemeente Zeewolde. Doel: werken aan bewustzijn over mobiliteitsgedrag van en naar school. Dit om bij te dragen aan een veilige schoolomgeving en gezondheid.

Eerst een nulmeting, daarna kunnen de dagelijkse muntjes in de juiste koker.

Spelend leren – reactiespel

Bij begrijpend lezen gaat het letterlijk om het begrijpen van een tekst. Een onderdeel van het onderwijs waar kinderen op veel scholen het nut (nog) niet van inzien.
Vandaag hebben we een reactiespel gedaan in plaats van met het werkboek voor begrijpend lezen aan de slag te gaan.
Bij een reactiespel krijgen de leerlingen een korte en vaststaande schriftelijke opdracht waarmee ze op de actie van een ander – die ook een opdracht heeft – moeten reageren, waarbij begrijpen wat er op je briefje staat dus heel erg belangrijk is. Je moet ook begrijpend luisteren: wanneer ben je aan de beurt. Je bent hiermee meteen coöperatief aan het leren.
We hebben heel erg gelachen én wat geleerd over het nut van begrijpend lezen.

Een poppetje kleien.

Er is er aan de hand van een instructiefilmje met boetseerklei gewerkt. Na eerst het gehele filmpje bekeken te hebben hebben we steeds een klein stukje herhaald om daarna steeds verder te werken aan een poppetje.

Niet moeilijk, zou je denken. Maar dat valt best tegen. Zeker als je gewend bent dat leren altijd makkelijk gaat en dit niet in één keer lukt. Of als je wil dat wat je maakt perfect is.

Spelling, maar dan anders.

Vanmorgen was het tijd voor spelling. Dat kun je gewoon vanaf je stoel doen, maar ook anders!

De leerlingen van groep 4,5 en 7 waren erg verrast dat ze met z’n allen spelling gingen doen. En dan nog buiten ook.

We hebben een spellingsestafette gehouden, met de leerlingen verdeeld over 3 gemengde groepen.

Het doel was om de woordcategorieën die ze vorige week geleerd hadden te oefenen. Dat ging prima.

Bij het horen van een woord uit hun eigen spellingscategorie moesten de leerlingen naar de paal rennen en weer terug. En dan meteen het woord goed opschrijven.

Toen was het eigenlijk tijd om te lunchen. Maar het spel was zo leuk dat we die op verzoek nog even hebben uitgesteld!