Bestuur

Het schoolbestuur van Omniumschool Zeewolde wordt gevormd door Stichting Omniumscholen. De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum onder KVK-nummer: 62935534

RAAD VAN BEHEER

Het schoolbestuur draagt er zorg voor dat de functies van bestuur en intern toezicht op het bestuur gescheiden zijn (artikel 17b WPO, artikel 28 WEC en artikel 24eWVO).
Een functionele scheiding van bestuur en intern toezicht houdt in dat er één orgaan is waarin personen zitten met een toezichtfunctie en (andere) personen met een bestuursfunctie.

Bij het Raad van Beheer model is sprake van scheiding van bestuur en toezicht. De Raad van Beheer bestaat dan uit vrijwillige bestuurders (de interne toezichthoudende bestuurders) en de bezoldigde uitvoerende bestuurders (de bestuursdirectie).

Voorzitter en penningmeester: dhr. J.R. (Reza) Steenkamp

Secretaris: mw. L. (Lisette) van den Beld

Bestuursdirectie: mw. D.R. (Dorien) Kok

Stichting Omniumscholen onderschrijft de Code goed bestuur Primair Onderwijs. De stichting past deze code toe of legt in het openbaar en gemotiveerd uit waarom deze in een met name genoemd geval afwijkt van de standaardregeling.

Het bezoek van de onderwijsinspectie aan de Omniumschool in Zeewolde (maart 2020) kent een positief resultaat. Ook de accountantscontrole voor het jaar 2019 heeft een positief resultaat opgeleverd.

De website van het bestuur van Omniumschool Zeewolde vind u hier: http://Omniumschool.nl