Leren

‘Leren is groeien. Leren is jezelf leren kennen. De groei in jezelf zien en voelen en er blij van worden. Leren is het opnemen, opbouwen en het gebruiken van kennis. Leren is samenwerken met anderen. Leren is de wereld leren kennen. Leren is gestimuleerd worden. Leren is over een drempel durven stappen naar een nieuwe, onbekende wereld. Leren is moed en grenzen verleggen. Leren is de onderzoekende, verwonderde, wijsgerige natuur van een kind. Leren is betekenis geven aan jezelf in verbinding met de wereld om je heen. Leren is voor nu en voor als je later groot bent. Leren doe je met alles wat in je zit, van je kruin tot en met je tenen. Leren is ervaren en voelen. Leren doe je op jouw manier, omdat je zo in elkaar steekt. Leren is iets wat er toe doet voor jezelf doen’ – Dorien Kok

SUCCESVOL LEREN VOLGENS KERNONDERWIJS

 • Een lerende organisatie: het leervermogen vergroten en leerlingen, team en ouders met elkaar verbinden om dit leerproces mogelijk te maken.
 • Onderwijs gericht op competenties zoals zelfstandigheid en zelfevaluatie, waarin vrijheid wordt gegeven, maar geen ongebondenheid.
 • Interdisciplinair werken, bijvoorbeeld binnen projecten.
 • Lifelong learning: een leven lang leren.
 • Leren vanuit wederzijds respect voor medeleerlingen, leraren en omgeving.
 • Onbelemmerd leren: aan alle kinderen goed en gedegen onderwijs op hun niveau geven.
 • Krachtige leeromgeving: balans tussen het schoolse leren, het leren door te doen en bewustwording/ondervindend leren.
 • Leren leren: het zich met zelfvertrouwen kennis eigen maken die nuttig of nodig is.
 • Onderdompelen: leren doe je niet vanaf de kantlijn.
 • Metacognitie: reflectie/bewustzijn over het leren, denken, waarnemen, informatie verwerken en problemen oplossen.
 • Excelleren: oftewel uitblinken.
 • Differentiatie: maatwerk op individueel niveau

KIND IN BEELD

Het is erg belangrijk om een duidelijk beeld te hebben over het kind, zodat het leergedrag en/of leeraanbod eventueel kan worden bijgesteld. Het is ook zeer belangrijk dat een kind zelf inzicht heeft in diens metacognitieve vaardigheden en deze aan te leren als deze niet voorhanden zijn. Zo kan al dat nieuwe, glimmende leergereedschap gebruikt worden om iets moois te maken.

Het ene kind heeft een voorkeur voor visueel en slaat aan het mindmappen, een ander kind maakt liever samenvattingen en een derde kind tekent of maakt de meest mooie modellen om een principe te begrijpen, doorgronden en illustreren. Maar voor alle kinderen is het belangrijk dát ze leren, dat ze meer kennis opdoen van taal, rekenen en zaakvakken. Kinderen zitten ook op school om met plezier te leren, om zelfvertrouwen te krijgen dat ze kunnen leren, en om te leren dat er nog veel meer is om te leren.

LEERHOUDING

Kinderen die geleerd hebben om te leren en dat met plezier doen, vallen bijna nooit uit bij hun studie en bereiken een hoger niveau. Een goede studiemethode zorgt er voor dat leerlingen hun sterke punten behouden en hun zwakke punten verbeteren. Het zorgt er ook voor dat de leerlingen beter staande blijven in deze snel veranderende wereld, waar hun verworven vaardigheden en kennis snel achterhaald zijn.

Leren is meer dan kennis opdoen. Leren is het verwerven van informatie en vaardigheden opdoen. Dit vergt een leerhouding, een attitude die maakt dat er kennis wordt ontwikkeld. Het kind ontwikkelt, samen met anderen, kennis die wordt gebruikt in het dagelijks leven. Om dit te realiseren maken we gebruik van doelen en vaardigheden die passen bij het leren leren, het leren denken en het leren voor het leven. Dit wordt in het portfolio gebruikt om de leerontwikkeling van het kind te volgen.

KERNDOELEN

Wat kinderen aan het eind van groep 8 moeten beheersen is in hoofdlijnen vastgelegd in een aantal doelstellingen, kerndoelen genoemd. De kerndoelen zijn een uitstekend startpunt om het onderwijs mede vorm te geven. Daarbij wordt de invulling van het onderwijs aangepast op de eigen leer- en onderwijsbehoeftes van het kind.