Welkom

Welkom op de website van Omniumschool Zeewolde.

De Omniumschool is een reguliere school. De richting is algemeen bijzonder.

In het schooljaar 2020-2021 hebben we 3 combinatiegroepen: groep 1-2-3, groep 4-5 en groep 6-7.

Onze onderwijsvisie is ontwikkeld vanuit het uitgangspunt:
Non scholae, sed vitae discimus – We leren niet voor de school, maar voor het leven (omkering van een citaat van Seneca de jongere).

Er is momenteel ruimte voor nieuwe leerlingen in meerdere groepen. Heeft u als ouder voor uw kind(eren) belangstelling voor onze school? Meld u dan aan voor één van de inloopmomenten of neem contact op via de contactpagina voor een persoonlijke afspraak.

Werken vanuit de vraag: kind wat heb je nodig om te groeien? Onze vacatures zijn hier te lezen.

De gemeente Zeewolde is goed bereikbaar vanuit onder andere Almere, ’t Gooi, Lelystad, Dronten, Harderwijk en Amersfoort.

Zeewolde kent een ruime opzet en een dorps karakter, met uitgestrekte en bijzondere natuur. Dit spiegelt zich naar de omgeving van de school.

Onze school in kernpunten
Omniumschool Zeewolde: plek om te groeien.

  • Met klassen van maximaal 20 leerlingen krijgt ieder kind de aandacht die hij of zij nodig heeft;
  • Veiligheid en structuur als startpunt, want pas dan kom je aan leren toe;
  • We benaderen de kinderen pedagogisch en didactisch op hun eigen manier. Dat geeft een optimale kans op groei;
  • Basis voor alles is de vraag: kind wat heb je nodig om te groeien. Een vraag aan ons, ouders én het kind zelf;
  • Ieder kind is voor ons uniek en heeft talenten. De taak van school is om dat unieke te zien en het kind te helpen die talenten te ontwikkelen;
  • Ieder kind mag zichzelf zijn en zichzelf worden, krijgt de mogelijkheid om te schitteren;
  • Team, ouders en leerlingen: samen zijn we de school. Een echte partnerschap;
  • We inspireren en stimuleren, wijzen op mogelijkheden en vieren groei en succes;
  • Niet leren voor school maar voor het leven, zodat je straks vol vertrouwen de wijde wereld in stapt.

De taak van de leerkracht is om het unieke in een kind te zien en een kind te helpen diens talenten te ontwikkelen.

We staan naast een kind om gereedschappen aan te geven, het aan te moedigen, de techniek bij te schaven en het kind de beste prestatie te laten leveren die het kan: zichzelf verwezenlijken.

Ieder kind heeft een aangeboren verlangen om te leren, heeft een grenzeloze nieuwsgierigheid. Aan ons de prachtige taak om dit te begeleiden, de banen aan te geven waarlangs het kind veilig kan leren rennen, indien nodig struikelblokken weg te nemen en uiteindelijk het kind uit te zwaaien terwijl het vol vertrouwen de wijde wereld in rent.

Team Omniumschool