Welkom

Welkom op de website van Omniumschool Zeewolde.

We bieden kindgericht onderwijs. Onze onderwijsvisie is ontwikkeld vanuit het vraag: kind wat heb je nodig om te groeien. We leren daarbij niet voor school, maar voor het leven.

Er is momenteel ruimte voor nieuwe leerlingen in meerdere groepen. Heeft u als ouder voor uw kind(eren) belangstelling voor onze school? Meld u dan aan voor één van de inloopochtenden of neem contact op via de contactpagina voor een afspraak.

We vragen ouders van kinderen die vóór 1 augustus 2022 vier jaar worden hun kind in deze periode aan te melden, liefs vóór 31 mei a.s. Dan weten we vroegtijdig hoeveel kinderen wij (in de loop van) het komende schooljaar kunnen verwachten.

De gemeente Zeewolde is goed bereikbaar vanuit onder andere Almere, ’t Gooi, Lelystad, Dronten, Harderwijk en Amersfoort.

Zeewolde kent een ruime opzet en een dorps karakter, met uitgestrekte en bijzondere natuur. Dit spiegelt zich naar de omgeving van de school.

VACATURE

Kijk hier voor de vacature leerkracht bovenbouw.

Onze school in kernpunten
Omniumschool Zeewolde: plek om te groeien.
– Ieder kind is uniek en heeft talenten
– Maximaal 20 leerlingen per klas
– Veiligheid en structuur als startpunt
– Kind wat heb je nodig om te groeien
– Kinderen pedagogisch en didactisch op hun eigen manier benaderen
– Team, ouders en leerlingen: samen zijn we de school

De taak van de leerkracht is om het unieke in een kind te zien en een kind te helpen diens talenten te ontwikkelen.

We staan naast een kind om gereedschappen aan te geven, het aan te moedigen, de techniek bij te schaven en het kind de beste prestatie te laten leveren die het kan: zichzelf verwezenlijken.

Ieder kind heeft een aangeboren verlangen om te leren, heeft een grenzeloze nieuwsgierigheid. Aan ons de prachtige taak om dit te begeleiden, de banen aan te geven waarlangs het kind veilig kan leren rennen, indien nodig struikelblokken weg te nemen en uiteindelijk het kind uit te zwaaien terwijl het vol vertrouwen de wijde wereld in rent.

We inspireren en stimuleren, wijzen op mogelijkheden en vieren groei en succes.

Team Omniumschool

Omniumschool Kortsteel 5 Zeewolde - logo