Missie en visie

Missie
Kernonderwijs is een onderwijsvorm waar oog is voor bestaande kwaliteiten van systemen voor onderwijs in en buiten Nederland – die zich echter niet alleen richt op het gemiddelde kind. Kernonderwijs kijkt naar een aanpak en gereedschappen om alle kinderen dat te geven wat ze nodig hebben om te groeien, bloeien en het maximum aan potentie te stimuleren.

Kinderen

Visie
‘It is possible to store the mind with a million facts and still be entirely uneducated.’ – Alec Bourne

Een kind is geen onbeschreven blad dat beschreven moet worden, geen lege emmer waar je kennis in giet. Een kind is een volwaardig mens met goede en minder gewenste eigenschappen, eigen talenten, eigen ideeën en een eigen karakter.

Ieder kind is uniek, de taak van een begeleider of leerkracht is om dat unieke te zien. Ieder kind heeft talenten, de taak van onderwijs is om het kind te helpen die talenten te ontwikkelen. Ieder kind heeft dingen die het minder goed kan, de taak van school is om bij te sturen waar nodig, het kind te helpen zichzelf bij te schaven zodat die eigenschappen geen belemmering of struikelblok worden.

Ieder kind mag zichzelf zijn en zichzelf worden, krijgt de mogelijkheid om zich te ontwikkelen en te schitteren, school staat aan de zijlijn om de gereedschappen aan te geven, aan te moedigen, de techniek bij te schaven en het kind de beste prestatie te laten leveren die het kan: zichzelf verwezenlijken.

Ieder kind begint zijn leven met leren, heeft een aangeboren verlangen om te leren, heeft een grenzeloze nieuwsgierigheid. School kan dat alleen maar begeleiden, de banen aangeven waarlangs het kind veilig kan leren rennen, indien nodig struikelblokken wegnemen, leren hordelopen waar nodig en uiteindelijk het kind uitzwaaien terwijl het vol vertrouwen de wijde wereld in rent.