Tagarchief: Groep 7

Les in kunst: het (cyclische) creatieve proces

De kunstlessen op onze school worden verzorgd door fotograaf/kunstenaar Hiske de Boer.

Deze week hebben de kinderen van de bovenbouwklas kennis gemaakt met het (cyclische) creatieve proces. Dat is een andere manier van werken dan ze tot nu toe gewend zijn. Het (cyclische) creatieve proces is een soort stappenplan om door middel van onderzoek, experimenteren en fouten maken tot nieuwe ideeën te komen.

(cyclische) creatieve proces.

Ze hebben een oefenopdracht gedaan, waarbij het voor de kinderen duidelijk werd wat er precies mee bedoeld werd. De opdracht was: ‘Wat kun je met een baksteen doen?’ Iedereen pakte pen en papier en schreef 1 ding op. Toen alle briefjes op tafel lagen, was het opvallend dat bijna iedereen gekozen had voor iets dat met bouwen te maken had. Natuurlijk een juist antwoord, maar ook een universeel antwoord. Om duidelijk te maken hoe je de hersenen kan stimuleren om creatief te denken, moesten de kinderen vervolgens 3 nieuwe dingen opschrijven die je met een baksteen kon doen. Het antwoord bouwen mocht er niet bij staan. Dat bleek een stuk moeilijker, maar de hersenen kwamen los en er ontstonden heel bijzondere ideeën over wat je met een baksteen kon doen! Nieuwe oplossingen, nieuwe ideeën, heel creatief dus!

Om het (cyclische) creatieve proces nog duidelijker te maken heeft Hiske de kinderen meegenomen in haar eigen manier van werken, met als voorbeeld haar project Digitaal hart. Via foto’s heeft ze het ontstaansproces geduid. Digitaal hart is een installatie die in juli 2018 geëxposeerd is in galerie ‘Beeldend gesproken’ te Amsterdam.  Ze heeft de kinderen laten zien hoe ze onderzoek doet, hoe ze experimenteert en hoe ze al haar bevindingen en ideeën in een dummyboek (boek met lege bladzijden) bewaard.

Naar aanleiding hiervan hebben alle kinderen een eigen dummyboek gekregen, waarin ze mogen gaan werken. De volgende kunstles gaan ze dan ook starten met een onderwerp, waar vanuit ieder kind zijn eigen creatieve proces gaat doorlopen. Doordat ieder kind in de klas zijn eigen interesses en manier van leren heeft, wordt dit een individueel proces.

Als afsluiting van de kunstles, hebben de kinderen een laatste oefenopdracht gedaan om hun hoofd ‘aan’ te zetten. De kinderen mochten alledaagse materialen uit twee bakken zoeken (knijpers, cd’s, bestek enzovoort). De opdracht was om hier een gezicht of een dier mee te maken. Nadat de kinderen dit gedaan hadden, werd de opdracht nog een paar keer herhaald. Het materiaal mocht echter niet verwisseld worden! Het was ontzettend leuk om te zien hoe de kinderen, na het eerste portret/dier, ‘aan’ gingen om meerdere opties te verzinnen met hetzelfde materiaal. Ze gingen de materialen op een andere manier bekijken en zochten naar creatieve oplossingen. Erg leuk!

Hiske heeft fotografische vormgeving aan de kunstacademie gestudeerd en studeerde af aan de Nederlandse Academie voor Beeldcreatie te Amsterdam. Daarnaast is Hiske kynologisch gedragstherapeut, docent en trainer van blindengeleide- en hulphonden. Haar website: https://www.hiskedeboer.nl/.

Van 13 naar 23.

Vandaag is de laatste dag waarop onze nieuwe school in Zeewolde uit 13 leerlingen bestaat. Na de kerstvakantie komen er 10 leerlingen bij. In de nieuwe combinatiegroep 1, 2 en 3 en daarnaast in de huidige combinatiegroep 4, 5 en 7. We kijken er naar uit. In 2020 gaan we samen met de ouders verder voor maatwerk in onderwijs!

Fijne feestdagen allemaal.

Dorien, Barbara en Daphne

Spelend leren – reactiespel

Bij begrijpend lezen gaat het letterlijk om het begrijpen van een tekst. Een onderdeel van het onderwijs waar kinderen op veel scholen het nut (nog) niet van inzien.
Vandaag hebben we een reactiespel gedaan in plaats van met het werkboek voor begrijpend lezen aan de slag te gaan.
Bij een reactiespel krijgen de leerlingen een korte en vaststaande schriftelijke opdracht waarmee ze op de actie van een ander – die ook een opdracht heeft – moeten reageren, waarbij begrijpen wat er op je briefje staat dus heel erg belangrijk is. Je moet ook begrijpend luisteren: wanneer ben je aan de beurt. Je bent hiermee meteen coöperatief aan het leren.
We hebben heel erg gelachen én wat geleerd over het nut van begrijpend lezen.

Een poppetje kleien.

Er is er aan de hand van een instructiefilmje met boetseerklei gewerkt. Na eerst het gehele filmpje bekeken te hebben hebben we steeds een klein stukje herhaald om daarna steeds verder te werken aan een poppetje.

Niet moeilijk, zou je denken. Maar dat valt best tegen. Zeker als je gewend bent dat leren altijd makkelijk gaat en dit niet in één keer lukt. Of als je wil dat wat je maakt perfect is.

Spelling, maar dan anders.

Vanmorgen was het tijd voor spelling. Dat kun je gewoon vanaf je stoel doen, maar ook anders!

De leerlingen van groep 4,5 en 7 waren erg verrast dat ze met z’n allen spelling gingen doen. En dan nog buiten ook.

We hebben een spellingsestafette gehouden, met de leerlingen verdeeld over 3 gemengde groepen.

Het doel was om de woordcategorieën die ze vorige week geleerd hadden te oefenen. Dat ging prima.

Bij het horen van een woord uit hun eigen spellingscategorie moesten de leerlingen naar de paal rennen en weer terug. En dan meteen het woord goed opschrijven.

Toen was het eigenlijk tijd om te lunchen. Maar het spel was zo leuk dat we die op verzoek nog even hebben uitgesteld!