Uitgangspunten

Het uitgangspunt bij het lesgeven is om kinderen zowel pedagogisch (sociaal en emotioneel) als didactisch op hun eigen manier te benaderen. Het vormgeven van onderwijs begint bij de erkenning dat alle kinderen recht hebben onderwijs op maat, ook als dat betekent dat de vorm van dit onderwijs afwijkt van de norm zoals neergelegd in de Wet op Basisonderwijs.

Kernonderwijs ziet het talent bij het kind en stimuleert deze, ook als er daarvoor van het reguliere pad afgeweken moet worden. Elk kind heeft potentie tot iets moois en groots.

apprentice-1694970_1920

Kinderen ontwikkelen een goede houding ten opzichte van het leren. School heeft oog voor de verschillende (onderwijs)behoeftes van leerlingen. Zoeken naar het antwoord op de vragen „hoe leert een kind“ en „hoe is een kind slim“, hoe je diens ontwikkelde intelligenties en vaardigheden kunt versterken en hoe het kind hier optimaal gebruik van kan maken. Daarbij speelt niet alleen cognitie een rol, maar alle intelligenties en vaardigheden van een kind.

Een van de speerpunten van Kernonderwijs is kinderen leren om te leren. Pas als ze dit kunnen, kunnen ze zich later met zelfvertrouwen kennis eigen maken die nuttig of nodig is, bijvoorbeeld om bij te blijven in hun vakgebied, of om een nieuwe richting in te slaan.

Uiterste inzet van alle betrokkenen.

Om de kansen voor kind op een succesvolle toekomst zo groot mogelijk te maken vragen we grote inspanningen van leraren, leerlingen en ouders. We leggen de lat hoog en verwachten een uiterste inzet van alle betrokkenen. Samen op weg naar succes waarbij we allen een rolmodel voor een ander zijn. We inspireren en stimuleren, wijzen op mogelijkheden, belonen en vieren groei en succes.