Meldcode kindermishandeling

De meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling helpt de school om te gaan met het vermoeden van geweld of mishandeling in de thuissituatie van een kind. De school doorloopt vijf stappen voordat zij een melding doet bij Veilig Thuis. Naast de meldcode heeft de school ook een meldplicht bij seksueel misbruik door een schoolmedewerker. Dit is vastgelegd in de wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandelingOok organisaties rond het onderwijs die met kinderen werken hebben een meldcode, zoals de leerplichtambtenaar, kinderopvang en zorginstanties.

Meer informatie over de meldcode vindt u hier.