Jaarkalender, vakantierooster en studiedagen

Kalender schooljaar 2021 | 2022

Het doorgaan van een aantal genoemde activiteiten is afhankelijk van eventuele geldende coronamaatregelen.

AUGUSTUS 2021

30 – Studiedag – alle kinderen zijn vrij

31 – Eerste schooldag

31 – Mutatieformulier kindgegevens 

SEPTEMBER 2021

  1 –  Bijpraat voor ouders. Op het plein, met een bakkie koffie of thee 12.30 – 13.30 uur

13 – Week van de startgesprekken met ouders

23 – Ouder themabijeenkomst 15.30 – 16.30 uur

30 – Overleg Medezeggenschapsraad 15.30 – 16.30 uur

30 – Factuur vrijwillige ouderbijdrage

OKTOBER 2021

  1 – Groep 1, 2 en 3 vrij

  6 – Start kinderboekenweek

13 – Open dag

18 – Start herfstvakantie

25 – Weer naar school

27 – Vrij inloopspreekuur Jeugdverpleegkundige 08.30 – 09.30 uur

28 – Studiedag – alle kinderen zijn vrij

NOVEMBER 2021

  4 – Overleg Medezeggenschapsraad 15.30 – 16.30 uur

12 – Groep 1, 2 en 3 vrij

12 – Map met PLOP 1 mee naar huis –  mb & bb

15 – Week van de PLOP gesprekken

DECEMBER 2021

  2 – Overleg Medezeggenschapsraad 15.30 – 16.30 uur

  3 – Viering Sinterklaas

  9 – Studiedag  – alle kinderen zijn vrij

10 – Groep 1, 2 en 3 vrij

15 – Vrij inloopspreekuur Jeugdverpleegkundige 08.30 – 09.30 uur

24 – Viering kerst, alle kinderen zijn om 12 uur vrij

27 – Start kerstvakantie

JANUARI 2022

10 – Weer naar school

20 – Overleg Medezeggenschapsraad 15.30 – 16.30 uur

FEBRUARI 2022

11 – Groep 1, 2 en 3 vrij

16 – Vrij inloopspreekuur Jeugdverpleegkundige 08.30 – 09.30 uur 

17 – Map met verslag 1 mee naar huis

17 – Voorlopig advies groep 7

17 – Overleg Medezeggenschapsraad 15.30 – 16.30 uur

18 – Studiedag  – alle kinderen zijn vrij

25 – Afsluiting project 08.30 – 09.00 uur

28 – Start voorjaarsvakantie

MAART 2022

  7 – Weer naar school

15 – Studiedag  – alle kinderen zijn vrij

17 – Overleg Medezeggenschapsraad 15.30 – 16.30 uur

21 – Start week van de Lentekriebels

24 – Ouder themabijeenkomst 15.30 – 16.30 uur

25 – Groep 1, 2 en 3 vrij

APRIL 2022

  6 – Open dag

  8 – Map met PLOP 2 mee naar huis –  mb & bb

11 – Week van de PLOP gesprekken

15 – 18 Vrij ivm Pasen

19 – Weer naar school

20 – Vrij inloopspreekuur Jeugdverpleegkundige 08.30 – 09.30 uur 

22 – Koningsspelen

25 – Start meivakantie

MEI 2022

  9 –  Weer naar school

13 – Schoolfotograaf

19 – Overleg Medezeggenschapsraad 15.30 – 16.30 uur

20 – Groep 1, 2 en 3 vrij

25 – Sportdag

26 – 27 Vrij ivm Hemelvaart

JUNI 2022

  1 t/m 3 – Kamp groep 6 en 7

  6 – Vrij ivm Pinksteren

10 – Schoolreis groep 4 en 5

16 – Schoolreis groep 1, 2 en 3

17 – Studiedag  – alle kinderen zijn vrij

20 – Studiedag  – alle kinderen zijn vrij

22 – Vrij inloopspreekuur Jeugdverpleegkundige 08.30 – 09.30 uur

23 – Overleg Medezeggenschapsraad 15.30 – 16.30 uur

24 – Afsluiting project 08.30 – 09.00 uur

27 – Map met verslag 2 mee naar huis

27 – Voorlopig advies groep 6 en 7

30 – Stoeltjesmiddag 13.00 – 14.30 uur

JULI 2022

 8 – Afsluiting schooljaar 12.00 uur met ouders

11 – Start zomervakantie

Vakantierooster schooljaar 2021 | 2022

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) geeft adviesdata voor de voorjaarsvakantie en de herfstvakantie. De school mag hier van afwijken.

Zeewolde valt, in tegenstelling tot de rest van de provincie Flevoland, in regio Midden.

Vakantiedatum
Eerste schooldag31-08-2021
Herfstvakantie16-10-2021 t/m 24-10-2021
Kerstvakantie25-12-2021 t/m 09-01-2022
Voorjaarsvakantie26-02-2022 t/m 06-03-2022
Pasen15-04-2021 t/m 18-04-2021
Meivakantie23-04-2022 t/m 08-05-2022
Hemelvaart26-05-2022 t/m 29-05-2022
2e Pinksterdag06-06-2022 t/m 06-06-2022
Zomervakantie09-07-2022 t/m 21-08-2022

Studiedagen schooljaar 2021 | 2022

Scholen mogen per jaar zeven schooldagen indelen als studiedagen voor de leerkrachten. Tijdens deze studiedagen komen belangrijke onderwerpen aan bod die de leerkrachten staat te stellen continue beter in te spelen op de leerlingen als groep, als individu en op de onderwijsmethoden.

De kinderen hebben op deze dagen geen school. 

studiedagen
30 juni 2021
28 oktober 2021
9 december 2021
18 februari 2022
15 maart 2022
17 juni 2022
20 juni 2022