Documenten

Aanmelden

Neem hiervoor contact op via de contactpagina.

Andere formulieren

Aanvraagformulier verlof

Formulier wijziging kindgegeven

Schoolinformatie

Schoolgids 2020-2021

Schoolweging 2019-2020

Protocollen en beleidsplannen

Algemene richtlijn kleding op school

Gedragscode voor alle bij Omniumschool betrokken personen

Informatie op andere websites

Afwegingskader Meldcode Onderwijs en Leerplicht

Leerlingenvervoer

Voortgezet onderwijs