Documenten

Omniumschool Zeewolde is een nieuwe school. Daarom staan nog niet alle documenten online. Na installatie van de medezeggenschapsraad en het voldoen aan de bijbehorende wettelijke rechten en verplichtingen zullen alle documenten hier te lezen zijn. 

Aanmelden

Neem hiervoor contact op via de contactpagina.

Andere formulieren

Aanvraagformulier verlof

 

Schoolinformatie

Schoolgids Omniumschool 2019-2020

 

Protocollen en beleidsplannen

Algemene richtlijn kleding op school

Gedragscode voor alle bij Omniumschool betrokken personen

 

Informatie op andere websites

Afwegingskader Meldcode Onderwijs en Leerplicht

Leerlingenvervoer