Documenten

Aanmelden

Neem hiervoor contact op via de contactpagina.

Andere formulieren

Aanvraagformulier verlof

Handleiding ouderapp Parro

Schoolinformatie

De schoolgids wordt aan het begin van ieder schooljaar digitaal aan de ouders verstrekt. We doen dit digitaal vanuit de gedachte niet meer papier te verbruiken dan nodig is, om zo het milieu en de natuur te sparen. Op verzoek is een papieren versie beschikbaar.

Schoolgids schooljaar 2021-2022

Protocollen en beleidsplannen

Algemene richtlijn kleding op school

Gedragscode voor alle bij Omniumschool betrokken personen

Informatie op andere websites

Afwegingskader Meldcode Onderwijs en Leerplicht

Leerlingenvervoer