Schooltijden

Wij vragen u er voor zorg te dragen dat afspraken voor het bezoek aan de huisarts, tandarts etc. buiten schooltijd worden gemaakt. Dit zodat dit het onderwijsproces van uw kind zo min mogelijk verstoord wordt en er door uw kind aan de leerplicht wordt voldaan.

U kunt voor uw kind tijdelijk vrijstelling van de leerplicht krijgen. Bijvoorbeeld voor het bezoeken van de dokter, tandarts of het ziekenhuis. Daarnaast ook voor een (ernstige) familiegebeurtenis of religieuze feestdag. Hiervoor moet u vooraf verlof aanvragen bij de schoolleider.

Hier leest u meer over schoolverzuim.

Lestijden

De Omniumschool kent een semi-continuerooster. Overblijven is niet verplicht.

De school gaat om 08.15 uur open voor de leerlingen. De lessen starten meteen om 08.30 uur.

De ouders/verzorgers van de kinderen van 4 tot 6 jaar mogen de kinderen tot het lokaal brengen. De kinderen van hogere leeftijd gaan zelfstandig naar binnen. Wij vragen u als ouder/verzorger hier rekening mee te houden.

LET OP Het beleid rond lestijden, brengen en halen kan in verband met corona maatregelen gewijzigd zijn. De directeur kan u hier over informeren.

Schooljaar 2020-2021
Groep 1 t/m 3
ma t/m do 08.30-14.30 – wo 08.30-12.30 uur – vr 08.30-12.00

Groep 4 – 5
ma t/m vr 08.30-14.30 – wo 08.30-12.30 uur

Groep 6 – 8
ma t/m vr 08.30-14.30 – wo 08.30-12.30 uur

In de ochtend is er een pauze tussendoor.

Lunch
De kinderen lunchen met de leerkracht in de klas. Daarna heeft de leerkracht zelf pauze en kunnen de kinderen onder begeleiding van ouders van de tussenschoolse opvang (buiten)spelen. In verband met het semi-continurooster mogen kinderen tussen de middag ook naar huis.