Tussenschoolse opvang

De Omniumschool heeft een semi-continurooster. In basis mogen de kinderen tussen 12.15 en 13.00 uur naar huis, echter alle kinderen blijven in de praktijk voor de lunch op school. 

Met ingang van het schooljaar 2020-2021 maken we gebruik van vaste overblijfouders op de donderdag en vrijdag, met de intentie dit uit te breiden naar de maandag en dinsdag. Hiervoor ontvangen de overblijfouders een vrijwilligersvergoeding. 

Voor het overblijven betaal je als ouder een bijdrage. Wij kiezen er als school bewust voor om deze bijdrage puur kostendekkend te laten zijn. De bijdrage komt daarmee op € 0,75 per kind per keer, met ingang van 1 oktober 2020. Dit bedrag wordt jaarlijks geëvalueerd. Voor tussenschoolse opvang krijg je geen kinderopvangtoeslag.
We werken met het systeem van de organisatie Overblijven met Edith, het online registratie- en administratiesysteem voor de tussenschoolse opvang (TSO). Dit biedt praktische voordelen voor de kinderen, ouders en de school. 

Bent u nieuw op school dan gaat aanmelding via de directie.

Om uw kind of kinderen aan of af te melden voor specifieke TSO momenten, moet u eerst hier inloggen met uw inlognaam en wachtwoord. Als u deze nog niet heeft, kunt u deze hier aanvragen.

Contact opnemen met de coördinator van de tussenschoolse opvang kan via e-mail.