Ouderhulp

We vinden ouderhulp in de school heel belangrijk, evenals de manier waarop ouders bij de school worden betrokken. Kinderen vinden het ook (meestal) fijn als hun ouder(s) in school helpen.

Ouderhulp is geen éénrichtingsverkeer: door het bieden van ouderhulp krijgen ouders meer inzicht in het onderwijs en de organisatie daarvan in de betreffende groep en daarmee in de school. Er kan daarbij door ouderhulp meer eenheid en begrip ontstaan over opvoedkundig en onderwijskundig handelen. Zo ontstaat meer het gevoel samen bezig te zijn met het onderwijs van de kinderen.

Schoolregels
Van hulpouders wordt verwacht dat ze zich aan het geldende omgangsbeleid houden. Uiteraard ligt de verantwoordelijkheid bij de leerkracht en de eindverantwoordelijkheid bij de directie.