Preventiebeleid

PREVENTIEBELEID

Vroegsignalering is het zo vroeg mogelijk signaleren van mogelijke problemen of hindernissen in de ontwikkeling van een kind, zodat er in een vroeg stadium ingegrepen kan worden en uitval kan worden voorkomen. Anderzijds kun je door vroegsignalering talenten herkennen.

De signalering en aangemeten materialen zijn een vast onderdeel van het preventie gedeelte van ons schoolondersteuningsplan (SOP) en worden betaald van het toegewezen zorggeld. Er zijn dus geen kosten aan verbonden voor ouders. Doel is vroegsignalering van mogelijke uitval of problematiek en het wegnemen van hindernissen in de ontwikkeling.

ERGOTHERAPEUT

Ergotherapeut Gerda bezoekt regelmatig de school voor individuele observatie bij leerlingen, gericht op het in kaart brengen van de schrijfvaardigheid per leerling. Hieruit volgt een maatwerk schrijfadvies per leerling, om de ontwikkeling op dit gebied te optimaliseren. Indien nodig wordt er ondersteunend materiaal ingezet.

FYSIOTHERAPEUT

Kinderfysiotherapeut Irene bezoekt regelmatig de school voor observatie in de klassen. De observatie is gericht op de motorische ontwikkeling en eventuele problematiek rond de prikkelverwerking.

***

JEUGDVERPLEEGKUNDIGE

Een GGD jeugdverpleegkundige houdt regelmatig een inloopspreekuur in de school, van 08.30 tot 09.30 uur. Dit is gratis. Ouders en kinderen kunnen met hun vragen bij jeugdverpleegkundige Rose terecht. Het kader hiervoor is laagdrempeligheid en preventie.

Voorbeelden van vragen kunnen zijn.

–       Gedrag

–       Weerbaarheid

–       Hoe je in je vel zit

–       Groei en ontwikkeling

–       Problemen met slapen

–       Zindelijkheid

–       Voeding en gewicht

–       Vragen over sociale media

–       Puberteit

–       Vragen over vaccineren

–       Vragen over corona

Verder neemt de jeugdverpleegkundige de oren- en de ogentest mee. Daar kan ter plekke naar worden gekeken. Ook lengte, gewicht en motoriek kunnen gemeten/getest worden.

Mocht er meer nodig zijn dan advies of tips dan de jeugdverpleegkundige doorverwijzen naar verdere hulp.

***

MQ SCAN

We brengen met hulp van de vakleerkracht bewegingsonderwijs de motorische ontwikkeling van kinderen in kaart. De MQ Scan bestaat uit een compacte beweegbaan, volgens specifieke instructies opgebouwd met standaard materialen uit een gymzaal.

Er kan in kaart gebracht worden welke factoren allemaal van invloed zijn op de motorische ontwikkeling van een kind. Hiermee kan de vakleerkracht aan de slag, om bijvoorbeeld een aantal onderdelen van de bewegingslessen extra aandacht te geven. Het lesaanbod kan zo betere afgestemd worden op het niveau van de kinderen, zodat ieder kind op zijn of haar niveau wordt uitgedaagd.

Lees hier meer over de MQ scan op onze school.