MQ scan

Motoriek speelt een crusiale rol in de gezondheid van kinderen. De motoriek van kinderen gaat de laatste jaren flink achteruit. In 2020 is er gemeten dat ruim 28% van de Nederlandse jeugd motorisch onvoldoende vaardig blijkt te zijn*. Een goede motoriek draagt bij aan de totale ontwikkeling van een kind. Op de Omniumschool krijgen de kinderen zowel in de gymzaal als buiten bewegingsonderwijs. Dit door een vakleerkracht.

Op de Omniumschool maken we gebruik van MQ scan: we brengen met hulp van de vakleerkracht bewegingsonderwijs de motorische ontwikkeling van kinderen in kaart. MQ staat voor motorische quotiënt, zoals de IQ voor intelligentie quotiënt staat en de EQ voor de emotionele quotiënt / ontwikkeling.

We kijken naar de motorische vaardigheid in zijn geheel, omdat het een compleet systeem is. De MQ scan bestaat uit wetenschappelijke onderbouwde en gevalideerde testen. Het testen gebeurt op een efficiente, laagdrempelige, maar vooral leuke manier.

De MQ Scan bestaat uit een compacte beweegbaan, volgens specifieke instructies opgebouwd met standaard materialen uit een gymzaal. De tijd die een kind erover doet om de baan af te leggen geeft aan of een kind gemiddeld, boven- of ondergemiddeld motorische vaardigheid heeft voor zijn leeftijd.

Je kunt motorische vaardigheid definiëren als: hoe goed ben jij in staat om in elke context je zo aan te passen dat het bewegen lukt. Door de verschillende onderdelen na elkaar te doen zie je dat kinderen die motorisch vaardig zijn die onderdelen heel snel aan elkaar koppelen. Bij kinderen die motorisch minder vaardig zijn zit er vertraging in het wisselen van onderdeel.

Het niveau van de oefeningen is zeer toegankelijk voor alle kinderen. De kinderen krijgen van tevoren te horen dat het snel, maar niet perfect uitgevoerd moet worden.

De test kan redelijkerwijs ook iets over fitheid en conditie zeggen. Wetenschappelijk onderzoek hiernaar ontbreekt echter.

Per kind, groep en school is er een uitgebreide raportage over het bewegingsniveau. Er kan in kaart gebracht worden welke factoren allemaal van invloed zijn op de motorische ontwikkeling van een kind. Hiermee kan de vakleerkracht aan de slag, om bijvoorbeeld een aantal onderdelen van de bewegingslessen extra aandacht te geven. Het lesaanbod kan zo betere afgestemd worden op het niveau van de kinderen, zodat ieder kind op zijn of haar niveau wordt uitgedaagd. Ook voor de ouders is er een rapportage beschikbaar.

Doel is dat de kinderen meer plezier ervaren in bewegen, meer en beter gaan bewegen, meer zelfvertrouwen ontwikkelen, minder blessures oplopen en beter presteren in sport.

MQ scan is ontwikkeld en in de praktijk getoetst door het ASM, de afdeling bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam en de faculteit Gezondheid, Voeding en Sport van de Haagse Hogeschool.

* Onderzoek ‘motoriek peiling 2020’, uitgevoerd door de Haagse Hogeschool.