Schoolgids

De ouders in de medezeggenschapsraad hebben instemmingsrecht over de inhoud van de schoolgids. Dit proces is gaande voor ons eerste schooljaar. Binnenkort kunt u hier de schoolgids lezen.