Omniumschool sluit na 3 schooljaren in Zeewolde. 

Met pijn in het hart berichten we het volgende.

De Omniumschool sluit de deuren definitief na dit schooljaar. Het landelijke lerarentekort hindert de continuïteit van onderwijs voor de kinderen. De opkomst van corona kort na de start en de grote gevolgen daarvan spelen daarnaast een belangrijke rol in het zware besluit waar het bestuur voor stond. 

De Omniumschool is in augustus 2019 gestart met 12 leerlingen in een combinatiegroep middenbouw en bovenbouw: zij-instromers vanuit andere scholen en (bijna) thuiszitters uit Zeewolde. Na de kerstvakantie van dat schooljaar is er een combinatiegroep 1, 2 3 gestart. Op 1 oktober 2021 had de school 39 leerlingen, verdeeld over 3 combinatiegroepen. Voor de zomervakantie van 2021 werden de eerste kinderen uitgezwaaid richting het voortgezet onderwijs. 

De minister van OCW zag in 2019 ruimte voor de start van de eerste Omniumschool in Zeewolde, om in 8 jaar uit te groeien tot een school van 200 leerlingen. Dat was de reden dat de school toch startte na een eerder nee van de gemeente. De Omniumschool is de enige school met Algemeen bijzonder onderwijs in het dorp, een richting die nu helaas gaat verdwijnen in Zeewolde. 

Het doel van het ontwikkelingsgerichte Kernonderwijs, gegeven op de Omniumschool, is maatwerk bieden door aan te sluiten bij de leer- en ontwikkelbehoeftes van de kinderen. Daarvoor wordt er met de ouders gekeken naar de kindontwikkeling en de onderwijsvraag. Dit vanuit de vraag ‘kind wat heb je nodig om te groeien’, zonder specifiek individueel onderwijs te bieden. De school staat daarnaast bekend om de speciale aandacht voor veiligheid, hetgeen een voorwaarde is voor de groei van kinderen en voor maatwerk – mede voor kinderen die anders uit zouden vallen voor onderwijs op school. De specifieke Kernonderwijs visie is ook voor ouders van bijna 4-jarigen de reden geweest voor aanmelding en instroom. De school heeft naast de lokale functie een regiofunctie gekregen, door instroom van kinderen van buiten Zeewolde.

In heel Nederland speelt het lerarentekort. Iets wat op een kleine school direct een groot effect heeft op zaken zoals de verdere opbouw van de school, zoals voor het inspectiekader. Het bestuur is trots op de blijvende bevlogen bijdrage van de teamleden, zeker in deze moeilijke tijd. De leerkrachten hebben laten zien dat Kernonderwijs werkt voor het kind. Er zijn vele mooie verhalen te vertellen over de groei van de kinderen. Naast het gebied van leren wordt ook ingezet op onder andere persoonsontwikkeling. 

De coronapandemie heeft in de school duidelijk zijn tol geëist. Het heeft geleid tot een ziektegolf in school, met een extra sluiting tot gevolg. Het is daarnaast in deze periode onmogelijk geweest om nieuwe gezinnen kennis te laten maken met het ontwikkelingsgerichte onderwijsconcept. Hierdoor hebben vele belangstellende ouders er vooral voor gekozen om de kinderen direct te plaatsen op de meer bekende scholen binnen Zeewolde.

De ouders zijn op een ouderavond geïnformeerd over het bestuursbesluit. Verdriet om de sluiting voert de boventoon. Op deze avond was er ruimte voor een constructief gesprek om continuïteit van onderwijs aan de kinderen op andere scholen zo veel mogelijk te waarborgen. De ouders zien de Omniumschool vanwege het maatwerkonderwijs als een regulier+ school en benoemen het verplicht over moeten stappen naar een andere school als moeilijk, mede gezien eerdere ervaringen in Zeewolde. Een deel van de kinderen stapt deze maand over naar een andere school. Voor andere kinderen wordt er gekozen om het schooljaar op de Omniumschool af te maken. De keuze wordt bepaald vanuit het belang voor het kind of dat er meteen ruimte is op de gekozen andere school.

De sluiting is tevens slecht nieuws voor alle ouders waarvan de kinderen op de wachtlijst stonden, voor als de problemen rond het lerarentekort zou zijn opgelost. Ook deze ouders zijn geïnformeerd over de sluiting. 

De ouders worden begeleid in hun keuze voor een andere school. Het samenwerkingsverband, de leerplichtambtenaar, de schoolbesturen in Zeewolde en de wethouder van Zeewolde ondersteunen dit proces. 

De school heeft een blijvende indruk achtergelaten bij iedereen die meegeholpen heeft of onderdeel was van deze school, waaronder de ouders. Er wordt momenteel gekeken of het Kernonderwijs onder een bestuur buiten Flevoland ondergebracht kan worden.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s